Starania na rzecz odnowienia kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonpolu

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ratuje zabytki na Kresach Wschodnich.  Odnowiona będzie Kolumna ku czci 3 Maja w Leonpolu.
Dzięki składkom udało się zebrać środki na rozpoczęcie ratunkowej konserwacji ozdobnej i mającej 11 metrów wysokości Kolumny ku czci 3 Maja w Leonpolu (Rejon Miorski, Obwód Witebski).
Kolumna powstała ok. 1792 r. w majątku Jana Nikodema Łopacińskiego, posła na Sejm I Rzeczypospolitej z pow. mścisławskiego, założyciela manufaktury tkackiej w Leonpolu, mecenasa sztuki i kolekcjonera.
Więcej …

Starania na rzecz odnowienia kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonpolu przy granicy białorusko-łotewskiej podjęła również ambasada RP w Mińsku. W Leonpolu zachowały się także ruiny majątku Łopacińskich i drewniany budynek polskiej szkoły z lat 20. XX wieku.
Dziewięciometrowa kolumna ku czci Konstytucji 3 Maja stoi w lesie, tuż przy biegnącej po rzece Dźwinie granicy Białorusi i Łotwy /1,5 km od wsi/.
Na pomniku znajdują się liczne ślady po kulach, zaś jego zwieńczenie, gdzie znajdował się orzeł, jest prawie całkowicie zniszczone.
Czytaj dalej …

Zdjęcia kolumny

 

Reklamy

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Leonpolu

Pomnik Józefa Piłsudskiego (na zdjęciu poniżej) w Leonpolu nad Dźwiną (gmina Leonpol), powiat brasławski województwo wileńskie – obecnie obwód witebski rejon miorski (gmina Użmiony).
Pomnik jest ustalony (ustawiony) w 1936 roku, rzeźbiarz Piotr Hermanowicz (ur. 1881 w Wilnie, zm. 1939 tamże – polski rzeźbiarz, radny miasta Wilna). Pomnik nie zachował się.
/materiały nadesłał Czesław Sz./

Więcej o rzeźbiarzu Piotrze Hermanowiczu

Rzeźby Piotra Hermanowicza: Poeta, Literat Wileński L.U. (s.71 i 73)

.

Draguny gmina Leonpol – cmentarz

Draguny. Za II RP gmina Leonpol, powiat brasławski, województwo wileńskie (obecnie gm. Powiacie, rejon miorski, obwód witebski).
Cmentarz wojenny.
Położony w pobliżu granicy białorusko-łotewskiej. Założony na planie prostokąta, składa się z dwóch rzędów grobów. Wiele krzyży jest połamanych. Cmentarz był pierwotnie ogrodzony – zachowały się jedynie betonowe słupy. Na cmentarzu znajduje się pomnik w formie obelisku zwieńczonego krzyżem. Zachowała się na nim tablica z napisem:
”1919 – 1931 • POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM • 5 P.P. LEG. W WOJNIE • POLSKO – BOLSZEWICKIEJ •• STRAŻNICA CZURYŁOWO”.
Na cmentarzu spoczywa ok. 23 żołnierzy WP poległych i zmarłych w latach 1919-1920 (w tym 7 o nieustalonej tożsamości), z których większość służyła w 5 pułku piechoty legionów. Polegli w walkach pod Dragunami, Dryssą, Leonpolem i nad rzeką Wołtą.
W 1932(?) roku pogrzebano tu także żołnierza K.O.P. służącego w baonie „Łużki”.
13615077_840281802772840_6708981909124076677_n

Fot. Mariusz Proskień (11.07.2010)

https://www.facebook.com/170132449787782/photos/a.183796155088078.46877.170132449787782/840281802772840/?type=3&theater

Draguny - mapa

Draguny na mapie

Nazwy majątków wraz z imionami i nazwiskami właścicieli z gm. Leonpol pow. brasławskiego, woj. wileńskiego – stan na 1.09.1939 r.

Identyfikator

NAZWA MAJĄTKU

GMINA/POWIAT

WŁAŚCICIEL NA 1939

3193

LEONPOL Z FOLWARKIEM TOMASZPOL

LEONPOL/BRASŁAW

STANISŁAW ŁOPACINSKI

3216

KOZŁY I SZCZEBIORY

LEONPOL/BRASŁAW

SPADKOBIERCY ANTONIEGO ORŁOWSKIEGO

3259

DĘBINKI

LEONPOL/BRASŁAW

STANISŁAWA SZCZUCZKO, HALINA PAWŁOWICZ

3600

MARYNKI

LEONPOL/BRASŁAW

WANDA-ANNA WIEWIÓRSKA

http://www.jaroslawrokicki.pl/podstrona.htm

Złote monety znalezione w 1931 r.

Józef Czekan w książce „Historia powiatu Brasławskiego  XX stulecia”, str. 45, pisze : „Wiosną 1931 r. szybko zaczęła przybierać woda w Dźwinie i osiągnęła poziom ponad 12 metrów powyżej stanu alarmowego…. Po przejściu fali powodziowej Dźwina wróciła do koryta, pozostawiając na wylewiskach ślady swojej działalności. W pobliżu wsi Wiata pastuszek
znalazł na brzegu Dźwiny dwie złote monety z wybitymi podobiznami. Zaniesiono je do nauczyciela, który zapłacił za nie 35 złotych. Właściciel sprzedał je do zegarmistrza Turka z Brasławia za 75 złotych. Wreszcie pan Turek odsprzedał je staroście brasławskiemu za 129 złotych. Starosta pan Żelesław  Januszkiewicz przekazał monety do zbadania rzeczoznawcy, który ustalił, że jedna pochodziła z roku 283 do 285 naszej ery, czyli za panowania cesarza Carinusa. Druga z okresu panowania Valensa  – rok 364 – 378 naszej ery. I w ten sposób powódź wydała dawnemu  szlakowi  bursztynowemu jedną z jego tajemnic.”

Czy te monety znajdują się w muzeum brasławskim a jeżeli nie to czy znany jest ich  dalszy  los, czy możliwe jest ich zobaczenie?
Cz.Sz.

Wieś Wiata w okresie międzywojennym należała do gminy Leonpol w powiecie brasławskim, woj. wileńskie. Obecnie ta miejscowość podlega pod sielsawiet Powiacie, rejon miorski, obwód witebski.

Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Leonpolu

Leonpol

Opis obrazu: Fotografia grupowa członków koła. Widoczni m.in. Instruktor LOPP Marian Waniewicz (x), por. Marcinkiewicz (1) wójt Oskierka (2), komendant powiatowy Związku Strzeleckiego Kondratowicz (3), komendant posterunku policji Józef Duczmal (4), jego żona Janina Duczmal (w białym berecie na lewo za mężczyzną w masce), kpr. Szewczyk (5).
Miejsce: Leonpol
Hasła przedmiotowe: organizacje społeczne,
Inne nazwy własne: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,